Referencje

GRUPA AZOTY - Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

Od 2013 roku bierzemy udział w realizacji zadania pn.: Instalacja obniżenia emisji NOx dla kotłów typu OP-230 w Zakładach Chemicznych POLICE S.A.
Wykonujemy prace branży elektrycznej w zakresie metod pierwotnych (kotłowych) jak i wtórnych metodą SNCR. Będąc głównym wykonawcą części elektrycznej zadbaliśmy o kompleksową obsługę projektu. Harmonogram prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, modernizację pól odpływowych w istniejącej stacji średniego napięcia, prefabrykację szaf zasilających i sterowniczych, montaże wraz z dostawą tras kablowych, kabli i nowych transformatorów. Bierzemy również udział w optymalizacji pracy instalacji.
W ramach inwestycji prowadzonej przez Zakłady Chemiczne POLICE S.A. dokonaliśmy przeniesienia nastawni operatorów kotłów K1 i K2 do nowego pomieszczenia. Nasza firma odpowiedzialna była za kompleksowe wykonanie wszelkich prac budowlanych związanych z adaptacją pomieszczenia, ale głównym zadaniem, jakiemu sprostaliśmy, było przeniesienie i ponowne uruchomienie dwóch stanowisk operatorskich Honeywell, stacji pomiarowej spalin oraz centrali sterowania gaszeniem.

Przedsiębiorstwo MTM Projekt Sp. z o.o. zadanie swoje zrealizowało rzetelnie. Prace zostały wykonane z należytą starannością i zgodnie z założonym harmonogramem, a współpraca układała się bezkonfliktowo i konstruktywnie

Aiut

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Zespół Elektrowni DOLNA ODRA

Od 2012 roku bierzemy udział w realizacji prac na terenie Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Zajmujemy się branżową obsługą projektu modernizacji instalacji paleniskowej kotłów typu OP-650 pod kątem redukcji NOx. W harmonogramie prac znajduje się montaż instalacji elektrycznej i AKPiA, montaż układów sterowania pneumatycznego palników pyłowych oraz pyłowo – olejowych opartych o siłowniki firmy Aplisens oraz montaż instalacji pomocniczych dla kotłów K5, K6, K7 i K8.
Nasi inżynierowie i technicy zajmują się dostawą i montażem obiektowym, koordynacją prac, nadzorem oraz realizacją. Prowadzimy asystę przy rozruchu i uruchomieniu całości instalacji.

Na terenie Elektrowni Dolna Odra wykonaliśmy ponadto prace w zakresie:
– okablowania instalacji rozpałkowej kotłów OP-650
– modernizacji układu sterowania wygarniaczy na instalacji podawania biomasy
– wykonania pomiarów elektrycznych na instalacji rozładunku, podawania i spalania biomasy.

Wykonaliśmy również projekt elektryczny, prefabrykację szaf oraz instalację obiektową związaną z montażem urządzeń łagodnego rozruchu dla układu kompresorów Atlas Copco.

Nasi pracownicy wykonali projekt elektryczny, montaż mechaniczny i elektryczny zapalarek palników mazutowych firmy Forney.

Firma MTM Projekt Sp. z o.o. dała się poznać jako wykonawca godny zaufania, działający planowo, dotrzymujący terminów i standardów jakości.
Samodzielne, wysoko wykwalifikowane grupy montażowe realizują zadania systemowo i profesjonalnie.
Jesteśmy zadowoleni z wysokiego poziomu usług firmy MTM Projekt Sp. z o.o. i możemy ją polecić jako sprawdzonego partnera biznesowego.

Kwant

Blumenbecker IPS Polska Sp. z o.o.

Na zlecenie firmy Blemnbecker IPS Polska wykonaliśmy prace instalacyjno – montażowe na terenie zakładu BUDMAT w Płocku. Harmonogram obejmował prace elektryczne w zakresie instalacji szaf sterowniczych, transporterów rolkowych, łańcuchowych i pionowych, stoperów palety, pulpitów i skrzynek sterowniczych, sieci Profibus, robotów Kuka.

Powierzone prace zostały wykonane zgodnie z wszelkimi standardami oraz wymogami jakości. Nasi pracownicy wykazali się wiedzą oraz odpowiedzialnością przy realizacji powierzonych zadań.

ul. Karola Miarki 11
44-189 Wilcza
biuro@mtmprojekt.eu

Informacje

  • REGON: 241112488
  • NIP: 969 154 03 23
  • KRS: 0000445040