Referencje

 

 

 

 

Wybrane realizacje

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA AZOTY - Zakłady Chemiczne POLICE S.A.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. -
Zespół Elektrowni DOLNA ODRA

Blumenbecker IPS Polska Sp. z o.o.

 

 

 

 

energotechnika gliwice

aiut

bipromet

rury w maszynieGRUPA AZOTY - Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

 

W latach 2013 - 2015 braliśmy udział w realizacji zadania pn.: Instalacja obniżenia emisji NOx dla kotłów typu OP-230 w Zakładach Chemicznych POLICE S.A.
Wykonaliśmy prace branży elektrycznej w zakresie metod pierwotnych (kotłowych) jak i wtórnych metodą SNCR. Będąc głównym wykonawcą części elektrycznej, zadbaliśmy o kompleksową obsługę projektu. Harmonogram prac obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, modernizację pól odpływowych w istniejącej stacji średniego napięcia, prefabrykację szaf zasilających i sterowniczych, montaże wraz z dostawą tras kablowych, kabli i nowych transformatorów. Braliśmy również udział w optymalizacji pracy instalacji.
W ramach inwestycji prowadzonej przez Zakłady Chemiczne POLICE S.A. dokonaliśmy przeniesienia nastawni operatorów kotłów K1 i K2 do nowego pomieszczenia. Nasza firma odpowiedzialna była za kompleksowe wykonanie wszelkich prac budowlanych związanych z adaptacją pomieszczenia, ale głównym zadaniem, jakiemu sprostaliśmy, było przeniesienie i ponowne uruchomienie dwóch stanowisk operatorskich Honeywell, stacji pomiarowej spalin oraz centrali sterowania gaszeniem.

 

 

Przedsiębiorstwo MTM Projekt Sp. z o.o. zadanie swoje zrealizowało rzetelnie. Prace zostały wykonane z należytą starannością i zgodnie z założonym harmonogramem, a współpraca układała się bezkonfliktowo i konstruktywnie

Aiut

 

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Zespół Elektrowni DOLNA ODRA

 

kominyW latach 2012 - 2015 braliśmy udział w realizacji prac na terenie Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Zajmowaliśmy się branżową obsługą projektu modernizacji instalacji paleniskowej kotłów typu OP-650 pod kątem redukcji NOx. W harmonogramie prac znajdował się montaż instalacji elektrycznej i AKPiA, montaż układów sterowania pneumatycznego palników pyłowych oraz pyłowo – olejowych opartych o siłowniki firmy Aplisens oraz montaż instalacji pomocniczych dla kotłów K5, K6, K7 i K8. Nasi inżynierowie i technicy zajmowali się dostawą i montażem obiektowym, koordynacją prac, nadzorem oraz realizacją. Prowadziliśmy asystę przy rozruchu i uruchomieniu całości instalacji.

 

Na terenie Elektrowni Dolna Odra wykonaliśmy ponadto prace w zakresie:
– okablowania instalacji rozpałkowej kotłów OP-650
– modernizacji układu sterowania wygarniaczy na instalacji podawania biomasy
– wykonania pomiarów elektrycznych na instalacji rozładunku, podawania i spalania biomasy.

 

Wykonaliśmy również projekt elektryczny, prefabrykację szaf oraz instalację obiektową związaną z montażem urządzeń łagodnego rozruchu dla układu kompresorów Atlas Copco. Nasi pracownicy wykonali projekt elektryczny, montaż mechaniczny i elektryczny zapalarek palników mazutowych firmy Forney.