Projektowanie 

 

 

Dokumentacja projektowa branży elektrycznej i AKPiA

Nasz zespół inżynierów, dysponujący stosownymi uprawnieniami branżowymi, podejmie się realizacji tematów trudnych i stanowiących wyzwanie zawodowe.
Proponowane przez nas rozwiązania w pełni respektują wymogi prawa oraz są zgodne zarówno z normami jak też sztuką techniczno – budowlaną. W swojej pracy wykorzystujemy najnowsze branżowe rozwiązania, wspomagające prace projektowe, niezbędne dla osiągnięcia nie tylko efektu merytorycznego ale także efektu wizualnego projektowania.
W zakresie branży elektrycznej oferujemy wykonanie projektów sieci i instalacji elektrycznych począwszy od stacji transformatorowych a skończywszy na ostatnim odbiorniku energii elektrycznej.
Dla branży automatyki możemy wykonać kompletne projekty zarówno zasilania, jak też sterowania urządzeń i ciągów technologicznych. W algorytmie sterowania nie stanowi dla nas problemu rodzaj przetwarzanych sygnałów wejściowych i wyjściowych ani też ich ilość.