Uruchamianie i rozruch instalacji

białe urządzenieZakończenie wszystkich prac na obiekcie jest zwieńczone uruchomieniem i rozruchem instalacji, wykonanej przez naszych pracowników. Etap ten jest konieczny i wymaga go prawo. Polega on na szczegółowym sprawdzeniu wszystkich elementów instalacji przez naszych inżynierów i techników. Upewniają się oni czy działanie każdego z nich jest prawidłowe i nie zagraża bezpieczeństwu pracowników, którzy w przyszłości będą obsługiwać maszyny. Prace rozruchowe przeprowadzamy u klienta. Podczas ich wykonywania sporządzana jest szczegółowa dokumentacja na protokołach i kartach rozruchowych.

Szkolenia personelu do obsługi instalacji

Nasze prace rozruchowe to nie tylko kontrola maszyn, ale także profesjonalne szkolenie personelu do obsługi instalacji. Dzięki doświadczeniu naszych pracowników przebiegają one sprawnie, a osoby w nich uczestniczące bez problemu później kontrolują powierzone im maszyny. Po przeprowadzeniu przyuczenia nasza firma kończy zlecenie. Bierzemy jednak odpowiedzialność za wykonane instalacje i ich prawidłowe funkcjonowanie. W tym celu oferujemy przeprowadzanie kontroli okresowych, podczas których sprawdzamy sprawność systemów. Jeśli niezbędne są prace serwisowe, nasza firma podejmuje się wszelkich napraw, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po jego zakończeniu.